Bestuur

 Bestuur:

Voorzitter a.i.: José Vosbergen
Secretaris: Paula Velthuys
Penningmeester: Ludo Fassaert
Bestuurslid contacten met Fluxus: Berend van Halsema
Bestuurslid Interne communicatie: Ton Roling

Het orkest is aangesloten bij de FASO, federatie voor amateur symfonieorkesten

Sinds 1926 ingeschreven bij de Kamer voor de Koophandel nr. 40617376

Secretariaat: Koopvaardijstraat 102, 1503 VD Zaandam, telefoon: 075-7714540 / 06 24217901